СКУ

З метою отримання сприяння розвитку багатоповторного жиму, поглиблення співпраці з іншими спортивними федераціями та органами державної влади керівництво ФБЖУ підготувало та подало всі необхідні документи для вступу до Спортивного комітету України. 

Варто зазначити, що на даний момент ми можемо вступити до СКУ тільки в якості асоційованого члена, адже, для повноправного членства вид спорту повинен бути визнаний в Україні. 

Наведемо деяку цікаву інформацію з положення про членство в СКУ:

4. Асоційоване членство
4.1. Організація може стати асоційованим членом Спілки у разі, коли вона не бажає набувати статусу повного члена, а також коли організація не відповідає усім критеріям набуття повного членства в Спілці.
4.2. Асоційовані члени Спілки мають право:
- вносити пропозиції до порядку денного Генеральної асамблеї та приймати участь у її засіданні з правом дорадчого голосу;
- пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів Спілки (спеціалізованих комісій, комітетів, секцій). Приймати участь в роботі таких органів і очолювати їх.
- брати участь у заходах Спілки;
- використовувати можливості та ресурси Спілки для захисту своїх прав, інтересів перед органами державної влади та іншими організаціями, підприємствами та установами;
- використовувати в установленому Спілкою порядку символіку Спілки із зазначенням свого статусу «Асоційований член»;
- розміщення інформації про свою організацію на веб-сайті Спілки та в друкованому виданні Спілки;
- брати в установленому порядку участь у конкурсі на отримання гранту Спілки.
4.3. Асоційований член Спілки зобов'язаний:
- дотримуватись положень Статуту Спілки;
- активно сприяти розвитку і вдосконаленню діяльності Спілки, зміцненню її авторитету;
- не допускати дій, що завдають шкоди інтересам Спілки;
- своєчасно сплачувати членські внески до Спілки. На відміну від повних членів, представники організацій, що є асоційованими членами, не можуть бути обраними до керівних органів Спілки.
4.4. Термін асоційованого членства складає 2 роки, якщо Генеральної Асамблеєю не буде прийнятого іншого рішення про скорочення або продовження такого терміну.
4.5. Асоційований член не є членом Спортивного комітету України відповідно до норм статуту Спортивного комітету України.

А також інформація, з того ж положення про членство, на майбутнє:

Критерії отримання повного членства в Спортивного комітеті України 1. Вид спорту визнаний в Україні. 2. Розвиток виду спорту в Україні. 3. Співпраця щодо розвитку та популяризації неолімпійських видів спорту з СКУ.

Засідання Генеральної асамблеї СКУ відбудеться вже 20 грудня (п'ятниця), де і здійсниться розгляд поданих нами документів, а також прийняття рішення про надання згоди або відмови. Єдина можлива причина відмови, з офіційної документації СКУ, - це наявність конфліктів з іншими членами-учасниками спілки, а, оскільки, ми люди миролюбиві та неконфліктні то очікування маємо, виключно, оптимістичні.